Pályaorientációs nap fiatalok számára – 2019

Több mint 120 diák látogatott el az eseményre, ahol találkozhattak 3 marosvásárhelyi és egy kolozsvári egyetem képviselőivel, akik bemutatták az egyetemi szakok kínálatát.

Vezetőképző -2019

Projektünk 16 erdélyi magyar fiatal vezető- együttműködő- és kezdeményező készségének a fejlesztését valósította meg egy 4 napos outdoor élménypedagógiai képzés során. A képzésen fejlesztett készségeiket és tudásukat felhasználják a szervezet céljainak hatékony megvalósításában.

FUYI – From Us to You International -2019

A FUYI program célja, hogy a fiatalok közösségeiben pozitív kortárs szerepmodellek megjelenését segítse elő és így támogassa a roma és migráns /menekült fiatalok önbecsülésének növekedését, megerősítse az önérvényesítő képességüket és végső soron az esélyegyenlőséget.

Adventure and Learning-EVS project – 2019

A projekt célja 6 fiatal személyes és szakmai fejlesztése egy nemzetközi környezetben a kétszer 12 hónapos önkéntes időszakban, megadva nekik a lehetőséget, hogy összegyűjtsenek minél több elméleti és gyakorlati tudást különböző munkaterületeken. Az önkéntesség befejeztével hatékonyabb munkaerővé és aktívabb állampolgárokká válnak saját közösségeikben.

Generation Europe – 2019

A teljes projekt a németországi IBB ifjúsági szervezet koordinálása alatt működi. A projekten belül létrehozott ifjúsági hálózat 30 partnerszervezetet ölel fel 15 különböző Európai országból. Nemzetközi szinten évente van egy-egy 10 napos ifjúsági csere a fiatalok számára, amelynek célja a fiatalok képzése az aktív állampolgárság tematikában és egymás támogatása.

Changemakers – 2019

A project fő célja az volt, hogy olyan ifjúsági munkások, trénerek számára adjon tanulási lehetőséget és felruházza őket egy elméleti és gyakorlati tevékenység és módszertani csomaggal, amely segíti a munkájuk kiterjesztését a hátrányos helyzetű fiatalokra is.

OSZTÁLYFŐNÖKI TOVÁBBKÉPZŐ

A fő célunk az volt, hogy a 16 résztvevőt felvértezzük módszertani és gyakorlati tudással, amelyek segítségével tanuló központúbbá vállnak és fejleszteni tudják a fiatalok szociális kompetenciáit.

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉS -2016

A 4 napos képzések három turnusban zajlottak, minden alkalommal más-más szervezet 10 fős csapatanának adtunk lehetőséget a fejlődésre, ugyanazzal a módszertannal (élménypedagógia, outdoor tréning), tematikával (csapatépítő-, feladatmegoldó tevékenységek, expedíció, kötélkert,  bizalmi tevékenységek), de a csapatra szabott program elemekkel dolgoztunk.

FLOWING LEADERSHIP- 2018

A képzés célja a személyes fejlődésen túl a vezetői készségek fejlesztése. A programon való részvétel növeli az önbizalmat, tanítja az asszertív magatartást, fejleszti a kezdeményező készséget és a felelősségvállalást.

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS, DE HOGYAN?

Az Intercultural Education Through Outdoor Programs című Grundtvig Egész Életen Át Tartó Tanulás projekt november 13. és 22. között Európai Unió-s támogatással valósult meg Szovátán az Outwad Bound (továbbiakban OB) központban.