INTERCULTURAL EDUCATION THROUGH OUTDOOR PROGRAMS

Az Intercultural Education Through Outdoor Programs című Grundtvig Egész Életen Át Tartó Tanulás projekt november 13. és 22. között Európai Unió-s támogatással valósult meg Szovátán az Outwad Bound (továbbiakban OB) központban.

A programra a 13 résztvevő 8 országból, Magyarországról, Romániából, Bulgáriából, Horvátországból, Észtországból, Görögországból, Portugáliából és Skóciából érkezett. A program keretét és témáját az interkulturális nevelés adta, a cél elérése kinti, outdooros, kihívást jelentő tevékenységek felhasználásán és feldolgozásán keresztül valósult meg.

Az etnikai és korosztályi sokszínűség megfelelő talajt teremtett a multikulturális csoportban történő tanulásra. A résztvevők élményekben sem ritka programok keretében, etnikailag színes közegben gazdagították önismeretüket arról, hogy milyen módon működnek egy multikulturális csoportban, szembesülhettek saját előítéleteikkel, sztereotípiáikkal, és viszonyulásaikkal másokhoz. Megtapasztalhattak egy jó példát a tapasztalati tanuláson alapuló, outdooros eszközökkel folytatott interkulturális nevelésre. Ezen tevékenységek átélése és elemzése segítette őket a későbbiekben a saját ötleteken alapuló interkulturális nevelési célokat szolgáló tevékenységek kitalálásában, levezetésében és kiértékelésében.

A program felépítése a nagyfokú tréneri támogatástól haladt a résztvevők önálló szerep- és felelősségvállalása, valamint önmegvalósítása felé. A résztvevőknek a program során egyre nagyobb felelősséget kellett vállalniuk saját magukért, kreativitásukért, ötleteikért és a csoportért.

Ez az attitűd abból fakad, hogyha azt tapasztaljuk, hogy megfelelő mértékű kihívás elé állítjuk a résztvevőket, és mindeközben a támogatási közeg odaforduló, tapasztalt és hozzáértő, a résztvevő képes a tanulásra. Nagyon fontos azonban, hogy a támogatás nem jelenti a felelősség átvállalását. A tanulás és a szembesülés akkor tud megtörténni, ha elég nagy súlya van annak, ez az én életem, az én felelősségem, az én döntésem.

Egy pár sor arról, hogy milyen célokkal valósultak meg a fenti tevékenységek, amelyek fontos részét képezték a programnak!

Expedíción, fokozottan kihívást jelentő helyzetekben, tapasztalhatták meg a résztvevők, milyen módon működnek együtt a csoporttagokkal, képesek-e vezetőt választani és elfogadják-e a vezető személyét. Hogy tudnak megoldani váratlan helyzeteket, milyen koncentrált ilyenkor a figyelmük, figyelnek-e a csoporttagok egymásra, törődnek-e egymással, tudják-e, és milyen módon motiválni, és erősíteni egymást, tudnak-e magukért és másokért felelősséget vállalni, aktív csoporttagok-e, akik betartják a szabályokat, elfogadják-e és meg tudnak-e küzdeni a sokszínű csoport szülte nehézségekkel.

Magas kötél kertben szembesülhettek milyen módon képesek másoknak segíteni, és mennyire fogadják el mások támogatását, lehetőségük adódott megismerni saját magukba vetett hitet, és azt, hogy mennyire bíznak más emberekben, mennyire képesek rábízni magukat társaikra.

Hídépítés feladat együttműködési és kommunikációs nehézségeket gördít a résztvevők elé, amit a cél érdekében meg kell próbálni áthidalni. Ez a feladat jól példázza a multikulturális társadalmak nehézségeit, hisz a híd megépítéséhez tiszta és egyértelmű kommunikáció, együttműködő és elfogadó attitűd, valamint tiszta, mindenki számára elfogadható döntések szükségesek.

Ezek a tevékenységek mindegyike átültethető a valós életbe, ezeken a példákon és tapasztalatokon keresztül lehet reflektálni a multikulturális társadalmak nehézségeire, valamint az interkulturális társadalmak kialakulását gátló tényezőkre, ezek tudatában el lehet kezdeni gondolkodni, milyen valós megoldások kínálkoznak a megtapasztalt problémákra.

Ha a tevékenységekre való reflexió elfogadó, támogató és facilitáló közegben történik, azt gondolom megtörténhet a szembesülés önmagunkkal, aminek révén elindul egy fajta gondolati átstrukturálódás és elkezdődhet a multikulturális társadalmakra jellemző problémákra a valós megoldások keresése!

Papp Ágnes, önkéntes, Budapest

<<< Fényképek a programról >>>