Politica GDPR la Outward Bound Romania
Protecția datelor cu caracter personal
Outward Bound Romania și-a luat angajamentul să îți respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Responsabilitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul de date Societatea pentru Tineret OUTWARD BOUND ROMANIA, cu sediul în Târgu-Mureş, Gheorghe Doja 9/89, cod fiscal RO5641324, cont bancar: RO49 RNCB 0193 0159 6823 0001/ROL deschis la BCR Central Targu Mures, cu urmatoarele date de contact:
Nr. tel: +40 365 407 673
Email: info@outwardbound.ro
Puteti contacta DPO-ul operatorului la urmatoarea adresa de email: info@outwardbound.ro

Îți păstrăm datele în siguranță
Outward Bound Romania îți păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securizarea datelor.

Ce se intamplă cu datele tale la Outward Bound Romania
Atunci când utilizezi serviciile noastre, ne oferi acces la câteva date personale și date personale cu caracter special. Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi folosim aceste date:
Să îți facilităm în siguranță accesul la serviciile noastre și să îți oferim un meniu corespunzător bazat pe informațiile nutriționale pe care ni le furnizezi
Să îți putem răspunde la întrebările pe care le ai în privința programelor și serviciilor noastre
Să îmbunătățim programele și serviciile noastre
Să răspundem întrebărilor legate de factură

Permisiunile tale
Ai posibilitatea să îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal și caracter special, inclusiv a codului numeric personal și/sau al unor afecțiuni, în condițiile descrise în “Politica GDPR” disponibilă pe www.outwardbound.ro. Vei beneficia astfel de servicii și de oferte personalizate, adaptate nevoilor tale, astfel încât să ai parte de cele mai bune servicii și experiențe Outward Bound Romania.
Înțelegând modul în care utilizezi serviciile Outward Bound Romania, îți putem îmbunătăți modul de viață și îți putem oferi experiențe și servicii adaptate nevoilor tale. Îți putem recomanda servicii și experiențe de interes pentru tine.
Datele cu caracter personal și caracter special pe care le colectăm despre tine.
Informațiile pe care le colectăm despre tine și modul în care le colectăm pot varia în funcție de programele și serviciile pe care le utilizezi și la care subscrii, modul în care ai utilizat programele și serviciile și modul în care ai interacționat cu Outward Bound Romania chiar dacă nu eşti client (ești aparținător sau împuternicit al clientului etc).

 

Outward Bound Romania va prelucra datele tale cu caracter personal și caracter special în baza următoarelor:
Executarea sau încheierea contractului cu tine pentru deserivrea ta cu experiențe, programe și servicii sau pentru a da curs solicitărilor tale. Acest lucru ne permite, de asemenea, să îți emitem factura în funcție de programele și serviciile pe care le-ai utilizat.
Interesele comerciale legitime ale Outward Bound Romania, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității datelor, programelor și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea programelor și serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele tale, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor tale. În plus, în unele cazuri ai dreptul de a te opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, te rugăm să consulți secțiunea Drepturile tale din această informare.
Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, sau cerințele care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul tău de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul produselor și serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate;
Consimțământul pe care îl acorzi atunci când Outward Bound Romania nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele tale cu caracter personal și caracter special atunci când, de exemplu:
Cumperi sau utilizezi oricare dintre programele și serviciile noastre;
Te interesezi sau soliciți informații privind un anumit program sau serviciu;
Te abonezi la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
Ne contactezi prin diverse canale;
Iei parte la o competiție, tragere la sorți realizat de Outward Bound Romania;
Vizitezi sau navighezi pe site-ul Outward Bound Romania;
Ai acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi în ceea ce privește informațiile cu caracter personal și caracter special;
Atunci când datele tale cu caracter personal și caracter special sunt publice;
De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:
Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul tău de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;
Informații privind contul tău bancar și alte informații bancare. Vom colecta aceste date necesare strict pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori se face prin virament bancar;
Informații privind starea de sănătate, afecțiuniile din istoric, date cu caracter biometric – de exemplu greutate, dimensiuni corporale (măsuri, circumferințe), date privind tratamentele efectuate.
Contactul tău cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ai făcut către unul dintre centrele noastre de contact, serviciul de Live Chat, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
Preferințele tale pentru anumite programe, servicii și stil de viață atunci când ne spui care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre;
Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi asociații, precum și de alți furnizori de date.
Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă ești de acord să autorizezi înregistrarea și transcrierea, continuă apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu dorești acest lucru, te rugăm să închizi apelul și să ne contactezi prin celelalte mijloace de comunicare.

Vom utiliza datele tale cu caracter personal și caracter special în următoarele scopuri:
Pentru deservirea cu programe și prestarea serviciilor noastre
Prelucrarea comenzii tale și furnizarea produselor și serviciilor dorite
Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ai achiziționat de la noi, precum și pentru a te ține la curent cu evoluția comenzii tale;
Pentru a-ți furniza produsele și serviciile relevante. Aceasta include alte servicii care nu sunt incluse în contractul cu tine, servicii care utilizează informații despre afecțiunea ta, precum și pentru a te contacta cu mesaje privind modificări ale produselor și serviciilor.

Facturare și relații cu clienții
Pentru a îți emite factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre;
Pentru a te contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ai furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le poți avea în legătură cu produsele și serviciile noastre.
De asemenea, vom utiliza datele tale cu caracter personal și caracter special în scopul verificării identității tale sau al aparținătorilor, respective al împuterniciților legali acolo unde este cazul.

Mesaje privind produsele și serviciile
Outward Bound Romania utilizează date cu caracter personal și caracter special dar Outward Bound Romania creează rapoarte de management agregate și statistice din aceste informații care nu te identifică în mod individual. De asemenea, Outward Bound Romania poate prelua aceste date cu caracter personal și caracter special și le poate anonimiza pentru a realiza o analiză mai aprofundată a produselor și serviciilor noastre. Aceasta contribuie la dezvoltarea produselor și serviciilor oferite clienților de către Outward Bound Romania fără a identifica clienții într-un mod individual.
Te vom contacta cu mesaje ale serviciului de relații cu clienții pentru a-ți furniza informații la zi în legătură cu produsele și serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu tehnologii și dispositive noi legate de nevoile tale sau pentru a te informa cu noutățile legislative din domeniu.
Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care ți le oferim
Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre
Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea ta.
Marketing și individualizarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim

Marketing
În calitate de client al nostru, dacă ți-ai dat consimțământul, te vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, îți vom trimite buletine informative sau cărți albe, te vom invita să participi la un studiu sau te vom informa cu privire la oferte, promoții, trageri la sorți sau competiții. Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de produse și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi .Dacă ne-ai dat permisiunea, te vom contacta și pentru a-ți aduce la cunoștință produsele și serviciile Outward Bound Romania;
Te vom contacta prin poștă, online, telefonic;

Cercetare și analiză
Avem o procedură strictă privind cazurile de utilizare prin care se impune realizarea de verificări privind respectarea legislației privind protecția vieții private și a datelor înainte de a începe orice caz de utilizare. Avem reguli stricte care asigură anonimizarea sau eliminarea elementelor de identificare din datele cu caracter personal și caracter special la stadiul adecvat al procedurii.
Utilizăm analizele pentru:
Cercetare de piață și pentru a realiza analize de cercetare și statistice, inclusiv monitorizarea modului în care clienții noștrii utilizează produsele și serviciile noastre, în mod anonim sau personal;

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal și caracter special
Dacă este cazul, facem schimb de informații cu caracter personal și caracter special cu:
Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ai comandat sau utilizat;
Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
Casele județene de asigurări de sănătate, specialiști în domeniul sanitar;
Servicii de urgență;
Organizații partenere, asociații de pacienți pe care le-am ales cu atenție pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile lor (care pot include sau nu produse și servicii Outward Bound Romania);

Managementul fraudelor și aplicarea legii
Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile tale pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele tale cu caracter personal și caracter special vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Terțele părți cu care lucrăm
Dacă ai achiziționat produse și servicii Outward Bound Romania utilizând o terță parte sau o organizație parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informații cu acestea ca parte a acțiunii de administrare a acelei relații
Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele tale cu caracter personal și caracter special, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele tale cu caracter personal și caracter special decât în legătură cu prestarea produselor și serviciilor lor.
Colectăm și combinăm informații în scopul de a monitoriza utilizarea de către tine a produselor și serviciilor, precum și utilizarea acestora de către ceilalți clienți ai noștri, precum și pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor oferite.

Transferuri internaționale de date
În prezent, datele noastre sunt păstrate în locațiile noastre din Romania.
Poate fi necesar să transferăm informațiile tale către alte societăți din Spațiului Economic European (SEE). SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de transfer de date poate avea loc pentru efectuarea unor dispositive medicale la comandă.
În anumite cazuri Outward Bound Romania transmite informațiile tale către o țară din afara SEE – exemplu SUA, doar cu acordul tău și ne vom asigura că informațiile tale sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). În plus, vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.

Durata de păstrare a datelor tale cu caracter personal și caracter special
Vom stoca informațiile tale atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele tale pe perioada existenței unui contract între tine și Outward Bound Romania Romania, plus o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia.

Păstrarea în siguranță a datelor tale cu caracter personal și caracter special
Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor tale cu caracter personal și caracter special împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dumneavoastra pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal și caracter special care nu ține de controlul nostru.

Drepturile tale
Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal și caracter special
Ai dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu tine, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care consideri că acestea pot fi incorecte poți contacta echipa noastră
Dreptul de acces la datele cu caracter personal și caracter special
Ai dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal și caracter special pe care le deține Outward Bound Romania în legătură cu tine. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, te rugăm să ne contactezi.

Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a putea lua cu tine datele proprii pe care ni le-ai comunicat în anumite circumstanțe. De exemplu, Outward Bound Romania se asigură că îți poți lua datele.
Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal și caracter special
În anumite circumstanțe, ai dreptul de a te opune prelucrării de către Outward Bound Romania a datelor tale cu caracter personal și caracter special.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:
Dacă nu dorești să mai primești mesaje de marketing din partea Outward Bound Romania privind produsele și serviciile și produsele noastre poți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing.
Cum să înaintezi o plângere
Dacă dorești să ne contactezi în legătură cu oricare dintre drepturile tale sau să faci o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele tale cu caracter personal și caracter special, te rugăm să contactezi echipa noastră sau trimite-ne un e-mail. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă ai în continuare nemulțumiri, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal și caracter special – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor tale cu caracter personal și caracter special
În cazul în care consideri că datele pe care le deținem cu privire la tine sunt incorecte sau consideri că nu ar trebui să prelucrăm datele tale, te rugăm să contactezi echipa noastră pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le ai. În anumite circumstanțe, vei avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere
Outward Bound Romania urmărește să prelucreze și să păstreze datele tale doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal și caracter special pe care le deținem. În cazul în care consideri că îți păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verifici mai întâi datele pe care le păstrează Outward Bound Romania. Este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal și caracter special.