Perioada: 

12 – 22. august 2020

Descriere

Cursul Training of Trainers Outward Bound  este conceput pentru formatori, cadre didactice, lucrători de tineret care doresc să devină mai conștienţi pe plan  personal și profesional şi doresc să-şi dezvolte abilitățiile de formator.

Activităţiile noastre outdoor sunt unice și interesante. Prin călătorii provocatoare de auto-descoperire care inspiră participanţii, cultivăm reziliență, spirit de conducere, conexiuni și compasiune.

Planificăm şi pregătim cursul cu scopul de a folosi mediul înconjurător împreună cu activităţiile outdoor, pentru a încuraja schimbarea şi înţelegerea bazelor proceselor de grup. Folosim expediţia ca metodă pentru o înţelegere mai profundă a experienţelor, învăţăturilor şi  a modalitatii de transfer a acestora în viaţa de zi cu zi sau la locul de muncă.

Metodologia cursului

La baza acestui proces se află „educația  experiențială“ sau “learning by doing”.

Pe parcursul întregului training folosim ciclul de învățare experiențială,  care se bazează pe planificare – executare – evaluare (plan-do-review).

Pentru o învățare reală, acțiunile sunt urmate de evaluare și canalizate înapoi  în acțiunile următoare.

Situațiile sunt mai degrabă concrete decât imaginare, și sunt abordate “aici și acum”.

Ele prezintă probleme, alegeri și multe oportunități pentru fiecare participant. Prin aceste experiențe participanții îşi dezvoltă conștiința de sine si descoperă lucruri noi despre ei înșiși.

Evaluăm aceste experiențe şi la nivelul meta, ceea ce permite reflectarea asupra fiecărei situații din punctul de vedere al facilitatorului.

Pentru acumularea de noi cunoştiinte în cazul modelelor teoretice, folosim două metode: cea inductivă și deductivă. În unele cazuri, modelele teoretice sunt prezentate mai întâi și experiențele sunt evaluate cu ajutorul acestor modele, în alte cazuri, modelele sunt deduse din experiența în sine.

Scenariile oferă  spațiu pentru toţi participanții să planifice și să livreze un program pentru restul grupului. Aceasta este o oportunitate de a pune în practică noile cunoştiinte.

Obiective

Definirea educaţiei outdoor

Definirea principiilor educaţiei outdoor

Învăţarea modelelor de bază a pedagogiei experienţale

Învăţarea prin expediţie

Planificarea unui program outdoor

Managementul riscurilor şi oferirea siguranţei participanţiilor

Învăţarea noţiunilor de bază a facilitării

Rezultate

Înţelegerea procesului educaţiei outdoor

Dezvoltarea abilităţii de a folosi cunoştiinţele teoretice în pedagogia experienţială

Învăţarea planificării şi derulării unui curs

Dezvoltarea abilităţii de a lucra cu un grup

Învăţarea metodelor de transfer a experienţelor, învăţăturilor în viaţa de zi cu zi şi la locul de muncă

Dezvoltarea abilităţii de evaluare a riscurilor înainte de derularea activităţii şi asigurarea siguranţei participanţiilor pe parcursul programului

Condiții de participare:

–  participare pe parcursul întregii perioade de formare

–  deschidere pentru provocări fizice și mentale și pentru o expediție de 5 zile în decursul căreia se doarme în adăposturi improvizate

– 20 de ani împliniţi

Locul: Centrul de Tineret Outward Bound, Sovata, Munţii Ghiurghiului – România

Limba: Engleză

Grup țintă: formatori, lucrători de tineret, asistenți sociali, profesori, studenţi, consilieri, manageri de resurse umane, profesori care:

  • sunt în căutarea unei experienţe hotărâtoare pe plan personal şi profesional
  • doresc să se dezvolte în domeniul educaţiei outdoor şi al pedagogiei experienţiale

 Taxă de participare: 490 Euro (pentru cetățeni români) care acoperă costul programului, a echipamentului, a suportului de curs, cazarea, pensiunea completă. (Pentru reprezentanții firmelor se aplică tariful internațional de 980 Euro.)

Tipul de certificat de participare acordat:
Certificat Outward Bound de participare la un training în educația outdoor  – Nivel de bază

Programul cursului:

Ziua 1

Sosire (până la ora 17:00)

Activități de întroducere şi de cunoaştere

Ziua 2

Istoria Outward Bound și a educației experiențiale

Modele utilizate în  educația outdoor

Activităţi de teambuilding

Pregătire pentru expediție

Ziua 3-7

Expediție:

  • Munții Gurghiului – 3 zile drumeţie
  • Parcul Natural Valea Mureşului – 2 zile canotaj

Evaluarea expediției

Ziua 8

Elemente din grădina de corzi ca şi instrumente de învăţare (teorie şi practică)

Ziua 9-10

Modele teoretice: planificarea unui program outdoor, evaluarea unui program de pedagogie experienţială de tip outdoor

Planificarea, derularea şi evaluarea propriilor activități

 Ziua 11

EXAMEN FORMATOR

Evaluare finală

Plecare (după ora 15:00)

Persoană de contact:

Barabás Tünde

tel: 0365-407 673
tel/fax: 0265-250 939
mobil: 0769-224 290
e-mail: info@outwardbound.ro

TESTIMONY

‘I think it was a very effective course. This helped me to get know myself deeply and understand others better.’

TOT participant

Abonează-te la newsletter-ul nostru