KÖSZÖNJÜK, HOGY FELAJÁNLOD JÖVEDELMED 2%-ÁT!

Kedves Ismerősök, Barátok, Szülők, az Ifjúsági Nevelés Támogatói!

Ezennel szeretnénk felkérni, hogy támogassa szervezetünk célcsoportját – a fiatalokat, jövedelemadója 2%-ával. Az összegyűlt összeggel a programjainkhoz szükséges biztonsági felszereléseket szeretnénk bővíteni, biztosítva a biztonságos oktatást az Outward Bound tanfolyamokon (mint köztudott, a hozzájárulási díjak csak a programok költségeinek egy részét fedezik, az adminisztrációt, felszereléseket és humán erőforrások képzését más forrásokból fedezzük).

A fiatalok az Outward Bound Romania programjainak segítségével meghatározó személyiségfejlődésen mennek keresztül: magabiztos, céltudatos, felelősségteljes közösségi személyekké válnak. A természetben zajló tevékenységek által pedig felerősödik a környezet iránti tiszteletük, megbecsülésük.

Megtisztelő támogatását előre is köszönjük, és kérjük értesítsen a támogatásáról.

                                   Horváth-Kovács Ádám

Ügyvezető Igazgató

Egyesületünk adatai:

Non-profit szervezet neve: Societatea pentru Tineret OUTWARD BOUND
Adóazonosító szám: RO5641324
Bankszámlaszám (IBAN): RO49 RNCB 0193 0159 6823 0001

Mit kell tennie?

Első lépés

  • ha csak fizetésből származó jövedelme van akkor:

Töltse ki a 230-as nyilatkozat ( inteligens pdf., számitógépen is kitölthető) I. részét a személyes adataival, a III. részt már kitöltöttük az Outward Bound Romania adataival. A jövedelme után befizetett adó összegét nem szükséges beírnia, mert a hivatal leadás után kiszámolja és beírja.  A felajánlást a formanyomtatvány alján, aláírásával kell hitelesítenie (ugyanúgy, mint eddig, ne zavarjon meg senkit az elektromos aláírás). A kitöltött űrlap leadható személyesen vagy postai úton a lakcíméhez legközelebb eső Adó és Pénzügyi Hivatalhoz

  • ha vannak más jövedelmi forrásai is (családi vállalkozás, civil                szerződés, szerzői jogdíj stb.) akkor:

Töltse ki a 200-as nyilatkozat I. részét a személyes adataival, a II. részt a jövedelmére vonatkozó adatokkal, majd hitelesítse aláírásával a lap alján (”semnătura contribuabil”).  III. részt már kitöltöttük az Outward Bound Romania adataival.

Második lépés

Juttassa el személyesen vagy postán a kitöltött nyilatkozatot a helyi pénzügyi hatósághoz 2019. május 25-ig.

A szervezet javára átutalandó összeget nem kell megnevezni (a pénzügyi hatóság kiszámolja), tehát a 2%-os összeget tartalmazó kocka üresen is maradhat.

Akiknek nincs ideje elmenni az adóhivatalba, szervezetünk munkatársainak átadhatják a kitöltött űrlapot, mi majd leadjuk az illetékes hatósághoz. Irodánk címe: Marosvásárhely, Dózsa György u. 9/89, harmadik emelet.