> Grădina de corzi

Grădina de corzi

Ce este grădina de corzi?
Ei bine, este vorba de o serie de elemente suspendate pe care te poţi căţăra efectiv folosind echipamentul corespunzător de alpinism. Elementele nu fac parte dintr-o grădină creată pentru sportivi de performanţă sau alpinişti, ci ele sunt elemente din complexul mijoacelor “didactice” folosite de Outward Bound România cu scopuri educative.

Grădina este împărţită în elemente joase şi înalte, cu înălţimi între 3 şi 10 m. Participanţii încearcă prima dată elementele joase pentru a se obişnui mai întâi cu echipamentul şi cu înălţimea, ca apoi să se caţere pe elemente aflate la o înălţime mai mare. Elementele grădinii de corzi, construite din cabluri şi grinzi, corespund standardelor internaţionale.

La ce foloseşte grădina de corzi?
"Este un mijloc eficient pentru dezvoltarea personală şi de grup în activităţile outdoor."
Chris Loynes, Adventure Education Guru!

    *  Oferă aventură şi sentiment de reuşită.
    *  Contribuie la autocunoaştere, la creşterea încrederii în sine şi la extinderea limitelor proprii.
    *  Dezvoltă abilităţile de leader.
    *  Ajută la dezvoltarea deprinderilor de comunicare, planificare strategică şi luare de decizii.
    *  Contribuie la formarea şi întărirea spiritului de echipă.
    *  În cadrul grupului ajută la întărirea încrederii reciproce.

Cine poate s-o folosească?
Folosirea eficientă a elementelor grădinii de corzi nu este condiţionată de condiţia sau forţa fizică a participanţilor. Ele pot fi folosite de participanţi între 12 şi 80 de ani.

Elementele grădinii de corzi:

Peretele de căţărare

Cu o înălţime de 8 m şi lăţime de 4 m, cu diferite grade de dificultate, peretele de căţărare oferă posibilitatea parcurgerii simultane a două trasee paralele. Obiectivul este căţărarea pe panou cu ajutorul prizelor.
Deşi la prima vedere pare un exerciţiu individual, care nu implică lucru de echipă, căţărarea pe panou poate deveni o aventură şi o provocare chiar şi pentru o echipă, dacă persoana care se caţără este asigurată de către colegii săi. 

 

Grinzi paralele


Elementul numit “grinzi paralele” este format din două grinzi de 8 m lungime, suspendate paralel cu pământul, la o înălţime de 3 m. Sunt apropiate la un capăt şi distanţate la celălalt. Scopul acestui element este parcurgerea grinzilor de la un capăt la celălalt de către doi participanţi, fiecare pe grinda lui, sprijinindu-se reciproc. Cei doi sunt asiguraţi de către coechipieri cu ajutorul echipamentului de alpinism. Provocare, responsabilitate, încredere, învingerea fricii, bucurie, sunt punctele cheie implicate de acest element. Este o experienţă durabilă, care, cu ajutorul unui transfer adecvat, poate genera schimbări în viaţa de zi cu zi sau cea profesională a participantului. 

Scara lui IacobDoua persoane se catara pe scara lui Iacob
Aceleaşi experienţe pot fi evidenţiate şi puse la încercare de către doi participanţi pe elementul numit “scara lui Iacob”. Acesta, precum îi spune şi numele, este o scară uriaşă de 8 înălţime, 2,5 m lăţime, cu 5 trepte, construită din bârne de lemn legate între ele cu cabluri de oţel. Treapta inferioară se află la o înălţime de 1,20 m, iar distanţa dintre trepte creşte progresiv. Cei doi participanţi trebuie să urce pe scară ajutându-se reciproc, fără să atingă cablurile.

 

Zidul  Fiecare membru a echipei trebuie sa ajunga sus pe zid, ajutandu-se reciproc.
Acest element este reprezentat de un "zid" de lemn cu înălţimea şi lăţimea de 4 m. Sarcina grupului este ca fiecare membru al echipei să ajungă sus pe zid, fără folosirea vreunui material ajutător. Cine a ajuns în vârf, nu mai poate reveni, ci de acolo trebuie să-i ajute pe ceilalţi. Nu estepermisă folosirea hainelor ca ajutor.

 

 

 

Bârna

Două persoane pornesc concomitent de la cele două capete ale unei bârne suspendate la o înălţime de 8 m ţinându-se numai de o coardă ataşată de stâlpul susţinător. La mijlocul bârnei cei doi se întâlnesc şi trebuie să-şi schimbe locul şi corzile pentru a ajunge la capătul opus.

 

 

 

Trapezul

Toată lumea cunoaşte săritura la trapez de la circ. La noi poţi să şi încerci această săritură. Trebuie doar sa te urci pe un stâlp înalt de 5 m, să sari şi să prinzi trapezul suspendat la o înălţime de 6,5 m.

Metoda de asigurare în grădina de corzi:

Puteţi să vă puneţi întrebarea, pe bună dreptate, ce caută aceste elemente, la care lucrează una sau maxim 2 persoane, într-un program de teambuilding? Răspunsul este că de fapt o întreagă echipă contribuie la succesul acestor căţărători, căci ei sunt asiguraţi de către colegi. Asta înseamnă că un căţărător este asigurat de o echipă de suport de trei persoane. Înaintea parcurgerii traseelor, toată lumea parcurge o şcoală de asigurare, la care învaţă toate deprinderile necesare pentru asigurarea siguranţei. Deci practic lucrează 4 sau 8 persoane, iar restul echipei poate asigura suport psihic. Coarda de asigurare este manipulată de un prim-asigurător, dublat de un secund, care, la rândul lui, ţine şi el coarda. Un al treilea participant asigură stabilitatea primului asigurător.

Acum că v-aţi făcut o opinie mai detaliată despre grădina de corzi, daţi-mi voie să vă reamintesc că toate acestea pot fi încercate la cursurile organizate de Outward Bound România şi că trainer-ii acestei organizaţii sunt calificaţi pentru a-i pregăti şi a le oferi posibilitatea celor doritori să înveţe toate acestea, chiar dacă n-au avut nici un contact prealabil cu acest tip de activităţi.

Grădina de corzi este o experienţă ce merită trăită!