EYOUTH DAY

EyoUth Day

raport asupra unui proiect de un an

Scopul principal al proiectului, finanţat de programul Tineret în Acţiune al Comisiei Europene, este crearea unei zile internaţionale cu activitate interactivă în şcoli, intitulate „EyoUth Day”, cu următoarele tematici:
– pedagogia experienţială
– ecologie şi dezvoltare sustenabilă
– toleranţă şi drepturile omului
– folosirea resurselor mediatice
Ideea proiectului s-a născut în 2010 între membri ai Fundaţiei Ec-Pec din Ungaria. Fundaţia lor se ocupă cu integrarea copiilor cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale, reprezentând în proiect tematica toleranţei şi a drepturilor omului.

Pe lângă solicitanţi mai participă 3 organizaţii din 3 trei ţări europene: una din România, una din Bulgaria şi una din Estonia.

Partenerul din România este Societatea pentru Tineret OUTWARD BOUND ROMANIA, care are ca domeniu principal învăţarea prin experienţă, dezvoltarea personalităţii, lărgirea limitelor şi trăirea capacităţii personale, fiind de aceea responsabil pentru tematica pedagogiei experienţiale. Din Bulgaria angajată în proiect este organizaţia Center for Creative Training. Ei organizează training-uri cu tematica ecologiei, protecţia mediului şi dezvoltarea sustenabilă iar în proiect se ocupă de tematica respectivă.
Partenerul din Estonia este Eesti People to People, ei fiind responsabili pentru modulul Folosirea resurselor mediatice şi efectele ei asupra societăţii şi a tinerilor.

Proiectul are loc în perioada ianuarie 2011 – februarie 2012 cu următorii paşi:

1. Întâlnire pregătitoare, care a avut loc în Ungaria în luna februarie 2011, în cadrul căreia partenerii s-au întâlnit şi au făcut cunoştinţă, au stabilit programul concret al proiectului şi au „gustat” metodologia cu care lucrează fiecare organizaţie.

2. Training de traineri: A avut loc în luna aprilie la Centrul Internaţional de Tineret al Outward Bound Romania din Sovata. În cadrul acestui training reprezentanţii celor patru organizaţii au predat în teorie şi în practică esenţa metodologiei folosite de fiecare în parte.

3. Curs de perfecţionare pentru profesori: 20 de profesori reprezentând câte 10 şcoli din fiecare ţară au participat la acest curs, unde au învăţat cele 4 metode mai sus menţionate, îmbogăţindu-şi paleta de cunoştinţe şi de predare cu metode noi. La noi acest curs a avut loc în luna perioada 23-26 iunie, la el participând profesori care predau la secţia maghiară şi/sau română din judeţele Mureş, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita şi Braşov.

4. Ziua internaţională de joc „EyoUth Day”: pe parcursul lunii octombrie 2011 în 10 şcoli din fiecare ţară participantă a fost organizată ziua interactivă EyoUth Day pentru câte 200 de elevi. Aceasta înseamnă că au participat 8000 de tineri ca participanţi şi 600 de profesori şi elevi ca organizatori, deci că mii de oameni au fost informaţi despre eveniment şi despre lucrurile învăţate acolo de la persoane direct implicate în el. Din acest punct de vedere putem considera această manifestaţie ca fiind un eveniment european.

Din România s-au implicat în acest proiect 12 şcoli. Cei care au finalizat programul cu succes au fost Şcoala Generală nr.7, Şcoala Generală nr. 2, Gimnaziul Nicolae Bălcescu, Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Gimnaziul Friedrich Schiller şi Grupul Şcolar Electromureş din Tîrgu Mureş, Grupul Şcolar Sfântul Gheorghe din Sângiorgiu de Pădure, Liceul Teologic Reformat din Cluj-Napoca, Liceul Teoretic Petőfi Sándor din Secuieni, Colegiul Naţional Áprili Lajos din Braşov, Grupul Şcolar Cserely-Goga din Crasna şi Liceul Pedagogic Benedek Elek din Odorheiu Secuiesc.

Proiectul a atras atenţia elevilor şi profesorilor asupra a cât de importantă e toleranţa şi acceptarea reciprocă. Participanţii au conştientizat importanţa protecţiei mediului, au discutat despre impactul mass-mediei asupra societăţii şi în acelaşi timp, construind o echipă din participanţi, au învăţat lucrul în echipă. Pe lângă joc programul a dat posibilitatea unei învăţări interactive şi a generat o atmosferă plăcută.

Proiectul a fost încheiat cu un program de o zi în data de 28.01.2012, când profesorii au prezentat activitatea desfăşurată în fiecare şcoală în parte şi a avut loc şi o dezbatere cu privire la posibila continuare a acestui proiect şi în viitor.