> 2%

2%

Cum puteţi să ne ajutaţi?

Outward Bound România nu este o firmă, membrii şi conducerea societăţii susţin activitatea organizaţiei prin muncă voluntară. Având în vedere natura cursurilor şi cerinţele ridicate de siguranţă, echipamentul pe care îl folosim trebuie să fie în stare foarte bună, ceea ce implică costuri mari, pe care nu le putem acoperi din contribuţia participanţilor.

De aceea, pe lângă veniturile din taxele de participare, Outward Bound România depinde în mare măsură de contribuţiile simpatizanţilor, fundaţiilor sau corporaţiilor, pentru a putea menţine buna calitate a programelor şi pentru a putea sprijini financiar solicitanţii doritori să participe la programele noastre.

Susţinători inimoşi au înfiinţat un fond de burse pentru tinerii dezavantajaţi, au donat echipament organizaţiei şi au sprijinit financiar şi fizic construirea centrului de tineret Outward Bound de la Sovata.

Dacă doriţi să contribuiţi la dezvoltarea personală a tinerilor din România, vă rugăm să ne sprijiniţi prin donarea celor 2% din impozitul deductibil pentru organizaţii neguvernamentale.

Iată datele organizaţiei:
Nume entitate nonprofit: Societatea pentru Tineret OUTWARD BOUND ROMANIA
Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 5641324
Cont bancar (IBAN): RO49 RNCB 0193 0159 6823 0001

Ce trebuie să faceţi?

Pasul I.
A. dacă aveţi numai venituri din salarii
Completaţi declaraţia 230 (punctele A şi B) şi ataşaţi Fişa fiscală primită de la angajator (declaraţia 230 se poate descărca aici)

B. dacă aveţi venituri din alte surse (convenţii civile, cedarea folosinţei bunurilot etc.). Completaţi declaraţia 200, punctul  III.2 (declaraţia 200 se poate descărca aici)

Pasul II
Trimiteţi declaraţia completată la Administraţia Financiară locală până la data de 15 mai 2008 prin poştă sau depuneţi-o personal. 
Suma virată din impozit destinată organizaţiei noastre nu trebuie menţionată, ea fiind calculată automat de către autorităţile financiare.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi vă rugăm să ne şi anunţaţi despre ajutorul Dvs.

Ádám Horváth-Kovács
Director Executiv OBR